autoload

Php funktionen __autoload() har jag missat tidigare. Riktigt smidigt mojäng som automatiskt anropas om klassdeklarationen inte hittas av scriptet. I den funktionen kan man då köra en include_once() tills in sökväg för katalogen för klassdeklarationer.

function __autoload($module)
{

include_once(MODULE_DIR . $module . “.inc.php”);

}

Till exempel.